Sivil Toplum Kuruluşları

Yaşlılık, her bireyin hayatının doğal bir evresidir. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, yaşlı nüfusun sayısı da hızla artmaktadır. Bu durum, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunu daha da önemli hale getirmektedir. Yaşlıların ihtiyaç duydukları fiziksel, psikolojik ve sosyal destekleri sağlamak, sadece ailelerinin değil, aynı zamanda toplumun ve çeşitli kuruluşların da sorumluluğundadır.

Bu noktada, yaşlı bakımı ve huzurevleri gibi hizmetleri sunan vakıf ve dernekler devreye giriyor. Bu kuruluşlar, yaşlıların daha iyi yaşam koşullarına kavuşması için çeşitli projeler ve hizmetler sunarak önemli bir rol üstleniyorlar. Türkiye’de de bu alanda faaliyet gösteren pek çok vakıf ve dernek, yaşlı bireylere destek olmak için çalışmalar yürütmektedir.

İşte onlardan bazıları;

Türk Geriatri Derneği

Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültelerinden "Yaşlanma" ve "Yaşlı Sağlığı" konularında birikim ve deneyim sahibi öğretim üyeleri tarafından 2003 yılında Ankara'da kurulmuştur. Amacı; Geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlere "yaşlıların sağlık sorunları" konusunda eğitim vermek, bu amaçla seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, üyelerine destek sağlamak, bilimsel yayınlar yapmak ve toplumun "Sağlıklı Yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmaktır.

geriatri.org.tr


Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği

Amacı; yaşlı Bakım Teknikerliği mesleğinin özlük haklarının korunması, geliştirilmesi ve üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasının en üst düzeyde sağlanmasıdır.

ybtder.com


Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve Türkiye genelinde 19 şube ve temsilcilikle hizmet vermektedir.

alzheimerdernegi.org.tr


65+ Yaşlı Hakları Derneği

Amacı; herkes için sağlıklı ve değer gören yaşlılık hakkını farklı kuşaklar ile bir arada desteklemek, yaşlı nüfusu için sosyal politikaların geliştirilmesine araştırmalarımızla, öncü/örnek teşkil eden çalışmalarımızla ve başlatacağımız tartışmalarla katkıda bulunmak.

yaslihaklaridernegi.org


Evde Bakım Derneği

Evde Bakım Derneği 18 Ağustos 2005 tarihinde 10 kurucu üye tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı Türkiye'de evde bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan birey ve aileler için ulusal boyutta evde bakım sisteminin, gereken standartlarda kurulması ve evde bakım alanının sağlık ve sosyal hizmetler sistemimize entegre edilmesi için çalışma yapmaktır.

evdebakim.org.tr


Geriatri Fizyoterapistleri Derneği

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği (GFD), yaşlanma sürecinde ortaya çıkan sorunlara yönelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetlerini veren ve aktif ve sağlıklı yaşlanma programlarını uygulayan özelleşmiş fizyoterapistlerin oluşturduğu bir dernektir.

geriatrifizyoterapistleri.org


Geriatri Hemşireliği Derneği

Amacı ülkemizdeki geriatri hemşireliğinin geliştirilmesini sağlamak, yaşlı bireylere bakım veren hemşireler arasında mesleki iletişim ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek, Türkiye’de özel bir hemşirelik alanı olarak geriatri hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunmak, yaşlıların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konusundaki hemşirelerin rol ve işlevlerini desteklemektir.

gerhemder.org.tr


Geriatrik Bilimler Derneği

Geriatrik Bilimler Derneği Şubat 2017 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde geriatri disipliniyle ilgilenen tüm sağlık çalışanları ile geriatri ve gerontoloji konusunda hizmet etmek isteyen tüm bireyleri bir araya getirerek ülkemizde geriatri ve gerontolojinin en iyi şekilde algılanması ve eylem planlarının geliştirilmesi derneğin temel kuruluş amacını oluşturmaktadır.

geriatrikbilimlerdernegi.org


İlgili Yazılar